Atletski klub Sisak (u daljnjem tekstu AK Sisak ) je neprofitna pravna osoba, nevladina športska udruga slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese te javne potrebe u športu, koja djeluje na području Grada Siska.

ATLETSKI1AK Sisak je član Zajednice športskih udruga grada Siska i član Hrvatskog atletskog saveza. Osnovni djelatnost Kluba su: sportska, edukacijska i rekreacijska priprema i obuka djece, mladeži i odraslih osoba u atletskom i školskom sportu; organiziranje sportskih skupova i manifestacija; stručni rad i sportska postignuća; sudjelovanje na atletskim natjecanjima u Republici Hrvatskoj, Europi i svijetu; okupljanje ljubitelja sporta radi ostvarivanja postavljenih ciljeva i očuvanje održivog razvoja, surađivanje s drugim i sličnim savezima i organizacijama u inozemstvu te svim organizacijama koji podupiru rad Udruge, posredovanje u sportu (managment), promoviranje kulture zdravog života, ekologije, univerzalna i sekundarna prevencija ovisnosti, prevencija pretilosti i ostale prevencijske zdravstvene aktivnosti,  informiranje javnosti o radu kluba, promotivne sportske aktivnosti, poticanje na volonterski rad sa djecom s  naglaskom na ugrađivanje zdravih sportskih navika djece, razvijanje ekološke svijesti mladih te izgradnja pravilnog odnosa prema okolišu, briga o zdravlju mladih, poboljšanje kvalitete života, i drugo.

Predsjednik: Drago Miličić

 

Treninzi se održavaju na GS Segesta.